Freelancers

Job Detail

Lập trình viên Laravel

  • Hình thức làm việcHình thức làm việc: Làm Online
  • Job Duration03 đến 06 tháng
  • Project deadlineĐã hết hạn

Chi tiết công việc

Nghiên cứu các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán, các tiêu chuẩn thanh toán: ISO 8583, PCI DSS; Cổng thanh toán: Naspas, VISA / Master.
Tham gia phát triển ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt trên thiết bị Smart POS hoạt động trên nền tảng Android.
Hoặc: tham gia phát triển Dịch vụ lõi thanh toán (C ++) để cung cấp thư viện / API cho các ứng dụng Android.
Tạo tập lệnh Kiểm tra tự động hóa để giúp giảm nỗ lực kiểm tra thủ công cũng như các hoạt động phức tạp, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm.
Đầu ra tự đánh giá / Đánh giá chéo của thành viên trong nhóm.
Phân tích mã và sửa lỗi trong quá trình phát triển và bảo trì sản phẩm

Yêu cầu kỹ năng

Ngôn ngữ bắt buộc

Loại Freelancer bắt buộc cho dự án này