Freelancers

Chi tiết công ty

nhà tuyển dụng

Giới thiệu “TRẦN NGỌC”

 • Project costGiá 20.000.000₫

Nghiên cứu các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán, các tiêu chuẩn thanh toán: ISO 8583, PCI DSS; Cổng thanh toán: Naspas, VISA /…

 • Hình thức làm việcHình thức làm việc: Làm Online
 • Job Duration03 đến 06 tháng
 • Project deadlineĐã hết hạn
 • Loại dự ánLoại dự án: Giá cố định
 • Project LevelLưu
 • Xem công việc
 • Project costGiá 15.000.000₫

Nghiên cứu các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán, các tiêu chuẩn thanh toán: ISO 8583, PCI DSS; Cổng thanh toán: Naspas, VISA /…

 • Hình thức làm việcHình thức làm việc: Làm tại văn phòng
 • Job Duration01 đến 03 tháng
 • Project deadlineĐã hết hạn
 • Loại dự ánLoại dự án: Giá cố định
 • Project LevelLưu
 • Xem công việc